गीता पाण्डेय, कालिका-३, वडासचिव

 

सम्पर्क : 9863480395

पद : वडा सचिव

कालिका गाउँपालिका, वडा नं ३, धारापानी, रसुवा 

ठेगाना : 

Email :

वडामा सेवामा आएको मिति : 

 


 


Support By :

Media Partners: 

Media Partner 1 Media Partner 2 Media Partner 3 Media Partner 4 Media Partner 5 Media Partner 6

Our Team 

Manager : Prem Prasad Paudel 

Manager : 

Manager : 

Operating 

Kalika Rural Municipality, 05, Rasuwa

 

Copyright (c) RasuwaNepal.Com 2020. All rights reserved. Site Managed By : Template ::::
Designed by mixwebtemplates.com