केशब पुडासैनी, कम्प्युटर अपरेटर

 

सम्पर्क :9843655642

पद : कम्प्युटर अपरेटर

शाखा: प्रशासन शाखा

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

गापामा सेवामा आएको मिति : 

 

थप परिचय

 

फोटो/भिडियो

 

सामाजिक सञ्जाल