निवास बस्नेत, सब-इञ्जिनियर

सम्पर्क :9843074271

पद : सब इञ्जिनियर

शाखा: प्राविधिक शाखा

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

गापामा सेवामा आएको मिति : 

 

थप परिचय

 

फोटो/भिडियो

 

सामाजिक सञ्जाल