प्रेमबहादुर बस्नेत, सब-इञ्जिनियर

सम्पर्क :9841493586

पद : सब-इञ्जिनियर

शाखा: प्राविधिक शाखा

Email : bbasnetprem@gmailcom

गापामा सेवामा आएको मिति : 

 

थप परिचय

 

फोटो/भिडियो

 

सामाजिक सञ्जाल