अणप्रसाद आचार्य- गाउँसभा सदस्य-कालिका

 

 

सम्पर्क नं:  9849622646

Email : 

प्रतिनिधित्व गरेको दल : नेकपा

निर्वाचित मिति : २०७४ बैशाख ३१ गते 

पदबहाली मिति : 

पद : गाउँसभा सदस्य

ठेगाना : कालिका गाउँपालिका, वडा नं ३, 

 

इन्द्रप्रसाद पौडेल- गाउँसभा सदस्य-कालिका

 

 

सम्पर्क नं:  9741148943

Email : 

प्रतिनिधित्व गरेको दल : नेकपा

निर्वाचित मिति : २०७४ बैशाख ३१ गते 

पदबहाली मिति : 

पद : गाउँसभा सदस्य

ठेगाना : कालिका गाउँपालिका, वडा नं ५, 

 

कमला बुढाथोकी, सहायक पाँचौं

सम्पर्क :9840607399

पद : सहायक पाँचौं

शाखा: प्रशासन शाखा

Email : 

गापामा सेवामा आएको मिति : 

 

उर्पा थोक्रा, गाउँसभा सदस्य-कालिका

 

 

सम्पर्क नं:   9741414787

Email : 

प्रतिनिधित्व गरेको दल : नेकपा

निर्वाचित मिति : २०७४ बैशाख ३१ गते 

पदबहाली मिति : 

पद : गाउँसभा सदस्य

ठेगाना : कालिका गाउँपालिका, वडा नं १, 

 

कल्पना ताामाङ-कार्यपालिका सदस्य, कालिका

 

 

सम्पर्क नं: 

Email : 

प्रतिनिधित्व गरेको दल : नेकपा

निर्वाचित मिति : २०७४ बैशाख ३१ गते 

पदबहाली मिति : 

पद : कार्यपालिका सदस्य

ठेगाना : कालिका गाउँपालिका, वडा नं १ , राम्च

 


 


Support By :

Media Partners: 

Media Partner 1 Media Partner 2 Media Partner 3 Media Partner 4 Media Partner 5 Media Partner 6

Our Team 

Manager : Prem Prasad Paudel 

Manager : 

Manager : 

Operating 

Kalika Rural Municipality, 05, Rasuwa

 

Copyright (c) RasuwaNepal.Com 2020. All rights reserved. Site Managed By : Template ::::
Designed by mixwebtemplates.com