आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिका

 

 

Phone : ९८५१२३५५३३

 

 

आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिका रसुवा जिल्लाको उत्तरी भरगमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकामा साबिकको गत्लाङ, गोल्जुङ, चिलिमे गाविस र हाकु गाविसको वडा नं १ देखि ७ सम्मका वस्तीहरू समावेस गरिएको छ । यस गाउँपालिका घोषणाा हुँदा पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको नामले नामाकरण भएको थियो । जसको केन्द्र गोल्जुङबेशी तोकिएको थियो । गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम स्थानीय भाषामा'आमाछोदिङ्मो' गाउँपालिका नामाकरण गर्ने र केन्द्र गोल्जुङबेसी कायम गर्ने भनी गरेको निर्णय बमोजिम नामसहित केन्द्र परिवर्तन भएको हो । नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त जानकारी गराएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम पार्वतीकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँसभाको सिफारिसमा उक्त नाम र केन्द्र परिवर्तन भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार पौष २४, २०७४बाट उक्त कार्यान्वयन भएको हो  ।


 

 

आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिकाको मुख्य मुख्य तथ्याङ्कीय विवरण

विवरण संख्या अनुपात %
नेपाल प्रदेश ३ रसुवा जिल्ला आमाछोदिङ्मो नेपाल प्रदेश जिल्ला
घरपरिवार र जनसंख्या
घरपरिवार ५४२७३०२ १२७०७९७ ९७७८        
महिला जनसंख्या १३६४५४ २७८१८१ २१८२५        
पुरूष जनसंख्या १२८४९० २७४७६३३ २१४७५        
जम्मा जनसंख्या २६४९४४ ३०२५८१४ ४३३००        
क्षेत्रफल १४११४७ २०३०० १५४४        
धानबाली उत्पादन (मे.ट.) ५२३०३२७ ५१०८९६ १३०५        
मकै बाली उत्पादन (मे.ट.) २३००१२१ ५३१७६२ ४४८७        
गहुँबाली उत्पादन (मे.ट.) १८७९१९१ १६१२१२ १८६७        
जौ/करू/उवा उत्पादन (मे.ट.) ३०५१० २४९० ४२५        
कोदो उत्पादन (मे.ट.) ३०६७०४ ६७३७८ १०१०        
फापर उत्पादन (मे.ट.) १२०३९ २७८३ १९        
आलु उत्पादन (मे.ट.) २६९१०३७ ६५६७८९ ३५९४२        

 


आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिकाको विस्तृत परिचय, भौगोलिक अवस्था, हावापानी, संस्कृति, घरपरिवार र जनसंख्या सम्बन्धि विवरण, पशुचौपायाको विवरण, खेतीबाली उत्पादन, आयात निर्यात, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण सूचना यहाँबाट प्राप्त गर्नुहोस् । 

आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिकाका वडाहरूको प्रोफाइल

वडा नं : १,  वडा नं २,  वडा नं ३, 
वडा नं ४,  वडा नं ५,   

 

आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिकाको घरपरिवार र जनसंख्या सम्बन्धि संक्षिप्त जानकारी

Coming

सन्दर्भ सामग्रीहरू