कालिका गापा प्रोफाइल

नौकुण्ड गापा प्रोफाइल

उत्तरगया गापा प्रोफाइल

रसुवाका गाउँपालिकाहरू

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार राज्य पुनर्संरचना हुँदा रसुवा जिल्ला ५ वटा गाउँपालिकामा विभाजन भएको छ । जसमा आमाछोदिङ्मो (पार्वतीकुण्ड), उत्तरगया, कालिका, गोसाइँकुण्ड, नौकुण्ड गाउँपालिका रहेका छन् । रसुवाका विभिन्न गाउँपालिकामा रहेका भएका सूचनाहरू, संरचनाहरू, महत्वपूर्ण  (ऐतिहाँसिक, धार्मिक र पर्यटकीय) स्थलहरूको जानकारी गराउँदै सूचनामा सुसूचित गर्ने र पर्यटकीय विकासमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले सञ्चालित यस वेवमा भएका सूचना सच्याउन र  थप गर्नेे कार्यमा तपाईहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । 


 


Support By :

Media Partners: 

Media Partner 1 Media Partner 2 Media Partner 3 Media Partner 4 Media Partner 5 Media Partner 6

Our Team 

Manager : Prem Prasad Paudel 

Manager : 

Manager : 

Operating 

Kalika Rural Municipality, 05, Rasuwa

 

Copyright (c) RasuwaNepal.Com 2020. All rights reserved. Site Managed By : Template ::::
Designed by mixwebtemplates.com