रसुवाका महत्वपूर्ण स्थलहरूको जानकारी

ऐतिहाँसिक कमारेगढी

 रसुवा जिल्ला, कालिका गाउँपालिका, वडा नं २ मा रहेको कमारेगढीको ऐतिहाँसिक महत्व रहेको छ । ऐतिहाँसिक रूपमा भएको नेपाल चीन युद्दका बेलामा हाम्रा पुर्खाले बीरता पूर्वक सफलता हाँसिल गरेका बेलामा खडा गरिएको यो कमारेगढी प्रचारप्रसार र संवर्दनका कमीले ओझेलमा परेको छ । 

28° 1'4.99"N

 85°12'27.99"E