कालिका गाउँपालिका-वडा नं १

 

 

Phone : 010- 

 

 
राज्य पुनर्संरचना हुँदा साबिकको राम्चे गाविसको सबै वडालाई गाभेर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं १ बनाइएको छ । तामाङहरूको वस्तीको रूपमा यो वडा रहेको छ । दक्षिण त्रिशूली नदी अर्थात् उत्तरगया गाउँपालिकाको सिमाना, उत्तर गोसाईकुण्ड गाउँपालिका अर्थात् लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको घना जंगलसम्म फैलिएको यो वडामा प्राय भिराला पाखा जमिनहरू रहेको छ । यो वडाको पूर्वमा कालिका गाउँपालिकाको वडा नं २ र नौकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं ६ र पश्चिममा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं ६ रहेको छ । समुद्री सतहबाट १४०० मीटरदेखि ३३०५ मीटर उचाईसम्म फैलिएको यो वडामा जडिबुटी र तरकारी उत्पादनका लागि उपयुक्त भुभागहरू रहेका छन् ।  

 

 

 


कालिका गाउँपालिका वडा नं १ को विस्तृत परिचय, भौगोलिक अवस्था, हावापानी, संस्कृति, घरपरिवार र जनसंख्या सम्बन्धि विवरण, पशुचौपायाको विवरण, खेतीबाली उत्पादन, आयात निर्यात, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण सूचना यहाँबाट प्राप्त गर्नुहोस् । 

कालिका गाउँपालिकाका-१ मा सञ्चालित/गठित संघसंस्थाहरू

     
     

 

 

कालिका गाउँपालिका-वडा नं २

 

 

Phone : 010- 

 

 

राज्य पुनर्संरचना हुँदा साबिकको धैबुङ गाविसको वडा नं ५, ६, ७ र लहरेपौवाको वडा नं ८ लाई गाभेर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं २ बनाइएको छ । तामाङ, ब्राम्हण/क्षेत्री र दलितहरूको मिस्रित वस्तीको रूपमा यो वडा रहेको छ । दक्षिण कालिका गाउँपालिकाको वडा नं ३, उत्तर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं १ सम्म फैलिएको यो वडामा कृषियोग्य र पाखा जमिनहरू रहेको छ । यो वडाको पूर्वमा धोबीखोला र पश्चिममा उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नं ५ वडा सिमानाको रूपमा शिरदेखि पुच्छारसम्म फैलिएर रहेको छ । पूर्वाधार र संरचनाको हिशावले कालिका गाउँपालिकाको मात्र है रसुवा जिल्लाकै महत्वपूर् वडाको रूपमा यस वडालाई चिनिन्छ ।

यस वडामा रहेका वस्ती वा गाउँहरूमा कालिकास्थान, धैबुङकोट, घुम्ती, लामाटोल, चित्रेपानी, गुम्बुडाँडा र पराङ्से जस्ता गाउँहरू रहेका छन् ।  


 

 

 


कालिका गाउँपालिका वडा नं २ को विस्तृत परिचय, भौगोलिक अवस्था, हावापानी, संस्कृति, घरपरिवार र जनसंख्या सम्बन्धि विवरण, पशुचौपायाको विवरण, खेतीबाली उत्पादन, आयात निर्यात, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण सूचना यहाँबाट प्राप्त गर्नुहोस् । 

कालिका गाउँपालिकाका-२ मा सञ्चालित/गठित संघसंस्थाहरू

     
     

 

 

कालिका गाउँपालिका-वडा नं ४

 

 

Phone : 010- 

 

 

राज्य पुनर्संरचना हुँदा साबिकको भोर्ले गाविसको वडा नं ६, ८ र ९ लाई गाभेर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं ४ बनाइएको छ । तामाङ, ब्राम्हण/क्षेत्री र दलितहरूको मिस्रित वस्तीको रूपमा यो वडा रहेको छ । दक्षिण फलाँखुखोलादेखि उत्तर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं ५ सम्म फैलिएको यो वडामा कृषियोग्य र पाखा जमिनहरू रहेको छ । यो वडाको पूर्वमा घट्टेखोला र पश्चिममा धोबीखोला वडा सिमानाको रूपमा शिरदेखि पुच्छारसम्म फैलिएर रहेको छ ।

यस वडामा रहेका वस्ती वा गाउँहरूमा रूप्सेपानी, अम्बाबास, घरेडीडाँडा, पोखरी, धुसेनी, तीनखोप्रे, भदौरे जस्ता गाउँहरू रहेका छन् ।


 

 

 


कालिका गाउँपालिका वडा नं ४ को विस्तृत परिचय, भौगोलिक अवस्था, हावापानी, संस्कृति, घरपरिवार र जनसंख्या सम्बन्धि विवरण, पशुचौपायाको विवरण, खेतीबाली उत्पादन, आयात निर्यात, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण सूचना यहाँबाट प्राप्त गर्नुहोस् । 

कालिका गाउँपालिकाका-४ मा सञ्चालित/गठित संघसंस्थाहरू

     
     

 

 

कालिका गाउँपालिका-वडा नं ३

 

 

Phone : 010- 

 

 

राज्य पुनर्संरचना हुँदा साबिकको धैबुङ गाविसको वडा नं १, २, ३ र ४ लाई गाभेर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ बनाइएको छ । तामाङ, ब्राम्हण/क्षेत्री र दलितहरूको मिस्रित वस्तीको रूपमा यो वडा रहेको छ । दक्षिण फलाँखुखोलादेखि उत्तर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं २ सम्म फैलिएको यो वडामा कृषियोग्य र पाखा जमिनहरू रहेको छ । यो वडाको पूर्वमा धोबीखोला र पश्चिममा उत्तरगया गाउँपालिकाको वडा नं ५ वडा सिमानाको रूपमा शिरदेखि पुच्छारसम्म फैलिएर रहेको छ ।

यस वडामा रहेका वस्ती वा गाउँहरूमा डिखेत, कुँडुल्ले, बेलचौर, तारुके, धारापानी, बेतिनी, इटपारे, थाक्ले, कटुञ्जे, ढकालडाँडा जस्ता गाउँहरू रहेका छन् ।


 

 

 


कालिका गाउँपालिका वडा नं ३ को विस्तृत परिचय, भौगोलिक अवस्था, हावापानी, संस्कृति, घरपरिवार र जनसंख्या सम्बन्धि विवरण, पशुचौपायाको विवरण, खेतीबाली उत्पादन, आयात निर्यात, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण सूचना यहाँबाट प्राप्त गर्नुहोस् । 

कालिका गाउँपालिकाका-३ मा सञ्चालित/गठित संघसंस्थाहरू

     
     

 

 

कालिका गाउँपालिका-वडा नं ५

 

 

Phone : 010- 

 

 

राज्य पुनर्संरचना हुँदा साबिकको धैबुङ गाविसको वडा नं ८, ९ र भोर्ले गाविसको वडा नं १ लाई गाभेर कालिका गाउँपालिकाको वडा नं ५ बनाइएको छ । तामाङ, ब्राम्हण/क्षेत्री र दलितहरूको मिस्रित वस्तीको रूपमा यो वडा रहेको छ । दक्षिण रूप्सेपानीदेखि उत्तर गैरीनागी वा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म फैलिएको यो वडामा कृषियोग्य र पाखा जमिनहरू रहेको छ । यो वडाको पूर्वमा घट्टेखोला र पश्चिममा धोबीखोला वडा सिमानाको रूपमा शिरदेखि पुच्छारसम्म फैलिएर रहेको छ । यस वडामा रहेका वस्ती वा गाउँहरूमा रूप्सेपानी, जिबजिबे, ज्याङलाङ रहेका छन् भने धुसघारी, मानेडाँडा, कोलडाँडा,  थुम्की, गैरीगाउँ, चौतारा, मानेस्वारा, आहालडाँडा र पात्ले वा गैरीनागी जस्ता टोलहरू रहेका छन् ।


 

 

 


कालिका गाउँपालिका वडा नं ५ को विस्तृत परिचय, भौगोलिक अवस्था, हावापानी, संस्कृति, घरपरिवार र जनसंख्या सम्बन्धि विवरण, पशुचौपायाको विवरण, खेतीबाली उत्पादन, आयात निर्यात, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सम्पूर्ण सूचना यहाँबाट प्राप्त गर्नुहोस् । 

कालिका गाउँपालिकाका-५ मा सञ्चालित/गठित संघसंस्थाहरू

     
     

 

 


 


Support By :

Media Partners: 

Media Partner 1 Media Partner 2 Media Partner 3 Media Partner 4 Media Partner 5 Media Partner 6

Our Team 

Manager : Prem Prasad Paudel 

Manager : 

Manager : 

Operating 

Kalika Rural Municipality, 05, Rasuwa

 

Copyright (c) RasuwaNepal.Com 2020. All rights reserved. Site Managed By : Template ::::
Designed by mixwebtemplates.com